Onze diensten | overzicht
adfisc

Uw nood aan begeleiding bepaalt de samenwerkingsvorm : volledige boekhouding van A tot Z, begeleiding in verband met de fiscale en wettelijke verplichtingen, verdediging ten overstaan van de fiscus of andere overheidsinstanties. Alle vormen zijn mogelijk.

Overzicht van onze diensten :

 • Advies voor startende ondernemingen;

 • Voeren van de volledige boekhouding van eenmanszaken en vennootschappen;

 • Vervullen van BTW-verplichtingen;

 • Fiscaliteit in verband met onroerende goederen ;

 • Fiscale optimalisatie voor managementvennootschappen, dokters- vennootschappen, consultants …;

 • Bijstand van de interne boekhouddienst en controle van de intern gevoerde boekhouding;

 • Begeleiding van de jaarafsluiting, opmaken van de jaarrekening en de nodige fiscale optimalisatie;

 • Boekhoudkundige bijstand en advies aan ondernemingen, eenmanszaken en vrije beroepen;

 • Begeleiding van startende ondernemingen; (opmaak financieel plan, begeleiding bij opmaak statuten, aansluiting ondernemingsloket, aanvraag KBO-nummer, aanvraag BTW-nummer,...;

 • Waardering van ondernemingen;

 • Assistentie en vertegenwoordiging van particulieren, vrije beroepen en ondernemingen in fiscale aangelegenheden en de volledige opvolging van belastingdossiers;

 • Administratieve en fiscale begeleiding van Verenigingen Zonder Winstoogmerk;

 • Fiscale en vennootschapsrechtelijke begeleiding van vennootschappen in alle stadia van hun bestaan (periodieke verplichtingen en formaliteiten, jaarvergaderingen, benoemingen, oprichtingen, kapitaalverhogingen, statutenwijzigingen, herstructureringen, ontbindingen, vereffeningen);

 • Overdracht van handelszaken en vennootschappen, met extra aandacht voor de overdracht van familiebedrijven naar de volgende generatie);

 • Advies en praktische begeleiding in alle BTW- en inkomens- belastingaangelegenheden, keuze ondernemingsstructuur, fiscale optimalisatie, tax-planning, herstructureringsproblemen, rulingprocedures;

 • Analyse van complexe fiscale problemen en uitwerken van praktische conclusies;

 • Begeleiding van Belgische vestigingen of dochters van buitenlandse vennootschappen.

diensten algemeen