Onze diensten | belastingconsulent
adfisc

Het beroep belastingconsulent

Volgens de nieuwe wetgeving betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen is de titel van belastingconsulent, net als die van accountant, een beschermde titel. Buiten de personen met de hoedanigheid van belastingconsulent, mogen vennootschappen en fysieke personen de titel van belastingconsulent, of een term die verwarring kan scheppen, niet gebruiken.De titel mag gevoerd worden vanaf de dag dat men is ingeschreven op het tableau van de leden van het Instituut. Leden die niet worden ingeschreven op de deellijst van de externen worden ingeschreven op de dag dat de Raad beslist aan hen de hoedanigheid van belastingconsulent te verlenen. De externe leden worden ingeschreven op de dag van de eedaflegging voor rechtbank van koophandel.

adfisc

Functie omschrijving

De functie van belastingconsulent bestaat erin :
• advies te verstrekken in alle belastingaangelegenheden;
• belastingplichtigen bij te staan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
• belastingplichtigen te vertegenwoordigen.

adfisc

De externe belastingconsulent

Elke natuurlijke persoon met de hoedanigheid van belastingconsulent, wordt op verzoek ingeschreven op de deellijst van externe belastingconsulenten wanneer hij alle of sommige werkzaamheden als belastingconsulent, exclusief, in hoofdzaak of bijkomend, uitoefent buiten het kader van een arbeidsovereenkomst of een betrekking bij de overheid.

Voor meer informatie over het beroep en de wetgeving hierover kan u terecht op de website www.iec-iab.be

 

diensten algemeen