Nieuws
adfisc

Pensioensparen – wijzigingen na het zomerakkoord

Vanaf het jaar 2018 zal u ervoor kunnen kiezen om jaarlijks 1.200,00 euro te storten aan pensioensparen in plaats van 940,00 euro, maar is dit ook fiscaal interessant? [lees meer...]

Hybride bedrijfswagen : wat wijzigt er na 01/01/2018 ?

Eén van de maatregelen van het plan tot hervorming van de vennootschapsbelasting betreft de aanpassing van de aftrekbaarheid van “nep” hybride wagens. Deze wagens worden minder fiscaal aantrekkelijk. [lees meer...]

Afschaffing btw-voorschotten voor kwartaalindieners vanaf 1 april 2017

Ter vereenvoudiging van de btw-wetgeving vervalt vanaf 1 april 2017 de verplichte betaling van voorschotten voor kwartaalindieners van btw-aangiften. In principe zullen in februari en maart 2017 de laatste kwartaalvoorschotten betaald zijn. De belastingplichtige heeft uiteraard nog altijd de keuze om de voorschotten wel verder te betalen. Deze zullen altijd worden afgetrokken van het finale kwartaalsaldo. [lees meer...]

adfisc


(Bron: Kluwer EasyWeb - News)


adfisc

adfisc