Nieuws

Afschaffing btw-voorschotten voor kwartaalindieners vanaf 1 april 2017

Ter vereenvoudiging van de btw-wetgeving vervalt vanaf 1 april 2017 de verplichte betaling van voorschotten voor kwartaalindieners van btw-aangiften. In principe zullen in februari en maart 2017 de laatste kwartaalvoorschotten betaald zijn. De belastingplichtige heeft uiteraard nog altijd de keuze om de voorschotten wel verder te betalen. Deze zullen altijd worden afgetrokken van het finale kwartaalsaldo.

Om de maand- en kwartaalindieners identiek te behandelen, zal de kwartaalindiener uiterlijk op 24 december van elk kalenderjaar een voorschot moeten betalen op de verschuldigde btw voor de handelingen van het vierde kwartaal van ieder jaar. Het zogenaamde “decembervoorschot”. Voor de maandaangevers verandert er niets.

adfisc


(Bron: Kluwer EasyWeb - News)


adfisc

adfisc