Adfisc
adfisc

Adfisc bv werd opgericht om zelfstandigen ( KMO’s en vrije beroepen ) vanuit een boekhoudkundige visie meer en betere bedrijfsbegeleiding aan te bieden

Wij menen dat elke ondernemer enkel met een efficiënte bedrijfsstructuur flexibel kan inspelen op veranderingen. Een gezond financieel beleid, een stevige boekhoudkundige organisatie en een sterke administratieve structuur zijn noodzakelijk voor moderne ondernemingen.

Hoofdzakelijk bestaat onze taak in het begeleiden van onze klanten op boekhoudkundig en fiscaal gebied. Wij pogen die belastingen zo laag mogelijk te houden, binnen de krijtlijnen van de wet.

Wij willen echter de boekhouding van onze klanten zodanig organiseren dat die niet enkel vanuit fiscaal en administratief oogpunt in orde is, maar dat ze ook een beleidsinstrument én informatiebron wordt voor nieuwe toekomstplannen.
Op basis van grondige analyses willen wij onze klant helpen inzake bedrijfsbegeleiding.

De samenwerking met onze klanten is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Bij het opstellen van de resultatenrekening wordt deze eerst met de klant besproken. Aan de hand van de gestelde vragen en voorleggen van problemen, worden toekomstgerichte adviezen gegeven, haalbare oplossingen geboden, op middellange tot lange termijn.

De groei van Adfisc bv is vooral te verklaren door de zéér persoonlijke aanpak. Door deze persoonlijke aanpak realiseren we van bij de start een goede en intensieve communicatie met onze klant, noodzakelijk om samen met de klant tot een vlotte samenwerking te komen.

Bart Pannier
oprichter

ITAA - Gecertificeerd fiscaal accountant

 

adfisc